Disclaimer

Alle informatie op deze website is verkregen door veel en uitgebreid testen en/of nog altijd gebruiken van de software en diensten die beschreven zijn.

Informatie en berichten die op deze website geplaatst worden, zijn volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website.

Hoewel ik mijn best doe onjuistheden te voorkomen, kan ik niet garanderen dat alles wat u op deze website leest onder alle omstandigheden juist is.

De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website.

De inhoud van reacties op berichten op deze site, zijn geheel en al ter verantwoording van de auteurs van die reacties.

Ik hou mij het recht voor om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur van de reactie, reacties te wijzigen en/of te verwijderen.

Wil je contact met mij opnemen naar aanleiding van informatie op deze website, doe dat dan via het contact formulier. Alleen berichten voorzien van een volledige naam en een geldig retour e-mail adres worden gelezen.

Als je op deze website registreert ga je automatisch akkoord dat er informatie over je bezoek wordt vastgelegd. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. Ik zal nooit e-mail adressen of andere ontvangen informatie gebruiken voor spam of marketing en deze ook niet aan derden verstrekken.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om mij te vrijwaren van welke rechtsvervolging de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Ik behoud het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.